LASER interface +

printdriver1.jpg

 Automatik

Den materialbaserade printer-drivern beräknar styrka och hastighet. Välj bara vilket material som ska användas, ange tjockleken och tryck på Skriv ut. Du kan även skapa och spara egna material/material-inställningar.

printpreview.jpg

 Förhandsgranskning

I förhandsgranskningen kan se om allt ser rätt ut. Över 2000 job kan sparas och köras utan att layoutprogrammet behöver öppnas. Parametrarna kan ändras under körning

printdriver2.jpg.

 Manuellt

I det manuella läget finns många avancerade inställningsmöjligheter.

enhance.jpg

Enhancement - finjustering

Justeringar och fininställningar för att kompensera för olika materialegenskaper och  för vissa grafiska element vid hög gravyrhastighet.

ULS_logo_registered.jpg

Universals utskriftsdrivrutin är en av världen mest avancerade, kraftfulla och flexibla printerdriver för lasergravyrmaskiner - LASER interface +

Laser interface+  Programmet ger dig möjlighet att välja antingen den automatiska materialbaserade printerdrivern
eller den manuella med full kontroll över parametrar som styrka, hastighet, pulser/tum och andra system inställningar. Tillsammans med maskinstyrningspanelen Universal Control Panel (UCP) har du fullständig överblick och kontroll över processen.

Nedan är en kort sammanfattning över programmet/drivrutin och om du vill se en liten film som visar funktionaliteten du behöver Qick time installerat - så klickar du här:  Laser Interface +

Laser Interface+  Egenskaper

I det automatiska läget beräknas och tillämpas de optimala parametrarna för en lång räcka material. Välj helt enkelt materialslaget och ange dess tjocklek i menyn på skärmen. Klicka sedan på ’utskrift’ och Laser Interface + gör sedan jobbet!

 

Du kan om du vill hela tiden växla mellan det automatiska och manuella läget för att ’live’

kunna kontrolllera styrkan, hastigheten och de andra systemparametrarna – även under körning.

 

Med Laser Interface+ blir inlärningen kort samtidigt som produktiviteten går upp upp. Gravyren, märkningen eller utskärningen resulterar i en kvalitet som blir jämn och lika hög varje gång.

 

Multipla inställningar av styrka och hastighet I samma jobb – möjligheten att ha dessa multipla värden för för gravyr och utskärning ger en ökad mångsidighet och en effektivare bearbetning

.

Kombinerad Raster (gravyr) and Vector (utskärning) i samma jobb – snabbar produktionen genom inställningarna Enbart raster, Enbart utskärning, kombinationen Raster/Utskärning eller Avstängd – baserat på valda färger i layouten.

 

Inbygg skalning av vektor grafik - medger möjlighet till skalning av en vektorgrafik för att om nödvändigt kompensera för eventuella smälteffekter i ett material och för laserstrålens diameter vid hög precisionsutskärning.

 

3D konturläge – Skapar rena och fina 3D-gravyreffekter genom automatisk anpassning av laserstrykan i gråskalebilder så att mörkare partier graveras djupare än ljusare partier.

 

Gummistämpelläge – Mjulkaran innehåller färdiga optimala inställningar för hög kvalitet och och vid små toleranser för stämpeltillverkning i varierande material.

 

Fintrimmning och höghastighetskalibrering– i drivruten finns möjlighet till justeringar för att höja och säkerställa kvaliteten för jobb med krävande toleranser

Kontrollpanelen UCP - Egenskaper

Kontrollpanelen har en väldigt användarvändligt grafiskt gränssnitt (GUI) och som i real-tid visar körningen. Det finns även en indikator för anslutna tillbehör.

 

Print Preview Function  . Ger en möjlighet att på skärmen förhandsgranska ett jobb innan det körs för att säkersäkertälla att korrekta instälningar är gjorda. Under körningen visas en bild på hur hur arbetet fortskrider.

Run Time Estimator – av att köra ett jobb

Job Storage Buffer –. Tusentals jobb kan sparas och köras utan att  öppna layoutprogrammet behöver öppnas. Parametrar kan ändras och återsparas.

Share |

                                         UnegravyrAB.gif

 Tändsticksgränd 4

   tel +46 36 164290   

   553 15 Jönköping   

 fax +46 36 124296               

   Sweden                  

 mail@unegravyr.se