ULS_logo_registered.jpg

HPDFO - High Power Density Focusing Optics ( på Universals hemsida finns än mer detaljerad info )

HPDFO är ett av Universal Laser Systems patenterat linssystem som ger en fokuserad mycket mindre brännpunkt än vad ett normalt linssystem gör. 

Men den mycket lilla diametern på laserstrålen i fokus ( se guiden för linser) kan man gravera grafik med väldigt hög upplösning och med mycket fina detaljer.  

Energitätheten i fokuspunkten motsvarar energi från lasertuber med väsentligt högre nominell styrka. Det är till och med möjligt att  

märka direkt på rostfritt eller kolstål utan användning av Cerdec/märkpasta.  

HPDFO-systemet består av två delar, dels en del som först utvidgar laserstrålen (colmator) och dels en HPDFO-linssats som ersätter den vanliga fokuseringslinssatsen - efter installation går det sedan att skifta till vilken lins som helst och med samma enkelhet.

Optiken expanderas alltså först laserstrålens diameter i 'Colmatorn' och sedan fokuseras den expanderade strålen av linsen till en mycket liten brännpunkt med hög energitäthet.

Detta illustrerar principen

                                     STANDARD LINS                                                                                  HPDFO                                         

 std-lins.jpg

 hpdfo-2.jpg

 STD-lins-princip.jpg

 HPDFO-princip.jpg

Share |

                                         UnegravyrAB.gif

 Tändsticksgränd 4

   tel +46 36 164290   

   553 15 Jönköping   

 fax +46 36 124296               

   Sweden                  

 mail@unegravyr.se