GRAVYRPLAST, GRAVYRLAMINAT, PLASTLAMINAT, ACRYLLAMINAT

Kärt barn har många namn och terminilogin är väl inte helt klar vad beträffar material man använder för att gravera i en traditionell gravyrmaskin eller för att gravera eller skära i en CO2laser. Helt klart är ändå att oberoende av om man

föredrar att kalla det gravyrplast, plastlaminat eller något annat så är vårt utbud brett utbud.  

Under flera år var Innovativ Plastic (IPI) i USA vår huvudleverantör av gravyrlaminat men under senare år har vi utvecklat ett mycket bra och nära med samarbete med en kvalitetstillverkare på närme håll, Eckart i Tyskland.

Tabellen nedan ger en översikt över de olika kvaliteterna och dess egenskaper. Klicka på produktnamnen så kommer du till mer detaljerad information

Eckart gravyrlaminat - översiktstabell

 

Innen

Aussen

Flexibel

Bruchfest

UV resistent

Temperatur bis...

CO2 Laser

Schneiden

Sägen

Stanzen

Bohren

Kleben

Siebdruck

CNC

TRANSPLY

-

-

60 °C

-

ULTRAPLY

80 °C

-

ECP

-

-

60 °C

-

LASERTEC

80 °C

LASERPLY

-

-

80 °C

LASERFOLIE

60 °C

-

-

TRANSACRYL

82 °C

-

-

MELAMIN / MULTIPAL

-

-

80 °C

-

-

-

Share |

                                         UnegravyrAB.gif

 Tändsticksgränd 4

   tel +46 36 164290   

   553 15 Jönköping   

 fax +46 36 124296               

   Sweden                  

 mail@unegravyr.se