GRAVYR, PRODUKTMÄRKNING och SKYLTAR

För företag företrädesvis i Jönköpingsområdet och där vi bedömer att vi inte konkurrerar med våra maskinkunder utför vi i en ökad omfattning legoarbeten som gravyr och produktmärkning liksom tillverkning av exempelvis typskyltar.

Vi bistår med layoutförslag och har upparbetade rutiner för en tillförlitlig och enkel överföring av den information som ska märkas. Våra ledtider är korta och vi leverar punktigt enligt uppgjorda scheman.

SERVICE & UNDERHÅLL

I vår verkstad utför vi service, reparation och underhåll på försålda maskiner och utrustning. I akuta situationer såväl som vid planerat underhåll utför vi också på-platsen-service. I det senare fallet söker vi samordna servicebesöken så långt det är möjligt.

Vi har reservdelar på lager och vid behov levererar vi samma dag.  För normalorder som vi skickar med DHL behöver vi beställningen före klockan 14:00. Mot en tilläggskostnad kan vi även skicka med Bussgods, Posten Expressbrev alternativt Posten Företagspaket.  

LEASING

Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa en utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter, företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter

Leasingtiden, och därmed kostnaden för leasingen, anpassas bl a till utrustningens ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 3-5 år.

Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Leasingavgiften är normalt lika stor under hela leasingperioden, den är därmed lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.

Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.

Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir också enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela leasingtiden samt att finansieringen tryggas under hela leasingperioden

   Image1.jpg                                                                                                                                                                         
Vi samarbetar med Wasa Kredit och kan enligt överenskommelse skicka
leasingförslag/offert på olika upplägg från 24 upp till 60 månader enligt önskemål och med eller utan förhöjd första premie och med eller utan försäkring.

Share |

                                         UnegravyrAB.gif

 Tändsticksgränd 4

   tel +46 36 164290   

   553 15 Jönköping   

 fax +46 36 124296               

   Sweden                  

 mail@unegravyr.se