Universal Laser Systems

 

Broschyrer& Produktblad i pdf-format:

Det här här några av de

helt unika
Universal Laser Systems

finesser och funktioner:

...och några av de övriga speciella egenskaperna:

  • Laminerat säkerhetsglas
  • Temperaturlarm
  • Permanent förslutna lager
  • Töjfria kevlarremmar
  • Digtala precisionsmotorer
  • Automatisk laserfläktskontroll
  • Automatisk tillbehörsidentifiering
  • Skärbord med nedåtsug

GUIDER

för linser och laserstyrkor

EXEMPELBILDER

UNIVERSAL LASER SYSTEMS - ILS lasergravyrmaskiner

ILS - Industrial Laser Systems är vad namnet antyder riktiga industrimaskiner! De är de största och mest avancerade maskinerna bland Universal Laser Systems lasermaskiner.

NYHET! UNIVERSAL LANSERAR NU POSTIONERINGSKAMERA SOM TILLBEHÖR PÅ ILS-MASKINERNA - MER INFORMATION KOMMER INOM KORT. LÄS OM PRINCIPEN HÄR! 

ils.jpg

De kan användas som separata arbetsstationer, sk stand-alone, men de kan också tack vare sin konstruktion integreras

med och byggas in i produktionslinjer.

ILSPassThrough.jpg

Som enda CO2-lasersystem i av sitt slag i världen kan de konverteras från en CDRH Klass1-laser till en CDRH Klass 4- laser.  Dörrar på sidor och front kan öppnas. 

pass-through.jpg

De kan kan förses med utrustning som gör att de går att köra i 
CDRH Klass 4-läge med luckorna öppna under förutsättning att vissa säkerhetsåtgärder vidtagits. 

 

ILS finns i två modeller/storlekar och det här är måtten på materialstycken som kan hanteras i de respektive maskinerna:

 

 X-led

 Y-led

 Z-led

 KLASS 4

 

 

 

 ILS   9.150D

 obegränsat

 508mm

 203mm

 ILS 12.150D

 obegränsat

 508mm

 203mm

 

 

 

 

 KLASS 1

 

 

 

  ILS   9.150D

 1029mm

 762mm

 305mm

 ILS 12.150D

 1334mm

 762mm

 305mm

Maskinerna är stabilt bygga med rejält dimensionerade motorer och med täckta skenor med v-spår.

Lasertuberna/fläktarna på de nya maskinerna är tystare än tidigare och dessutom går de ner i varv när lasern inte körs

Att skifta lasertub är mycket enkelt och injustering av laserstrålen är inte nödvändig (Rapid Configuration).  Om man vill är det därför möjligt att till en och samma maskin ha flera lasertuber med varierande styrka som man kan skifta beroende på vad olika material kan kräva. Med automatik känner maskinen av vad det är lasertub som för tillfället är installerad

För samtliga lasersystem behövs någon form av utsug. Finns det inte redan en installation med tillräcklig kapacitet så är en lösning ett 'hål i väggen' - dvs en radialfläkt, ljuddämpare och några rörkrökar. Ett mer sofistikerat och mer miljömässigt bättre alternativ som dessutom ger obegränsade placeringsmöjligher är en mobil filter/utsugsenhet.  Vår leverantör av sådan mobila filter/utsug är TEKA i Tyskland.

Share |

                                         UnegravyrAB.gif

 Tändsticksgränd 4

   tel +46 36 164290   

   553 15 Jönköping   

 fax +46 36 124296               

   Sweden                  

 mail@unegravyr.se