DLMP – Tekniken & möjligheterna

DLMT, Digital Laser Material Processing Technology, är Universal Laser Systems benämning för tekniken att med en lasergravyrmaskin skära, gravera och märka. Broschyren förklarar och beskriver tekniken.