GRAVYRPLAST, GRAVYRLAMINAT, PLASTLAMINAT, AKRYLLAMINAT

Kärt barn har många namn och terminilogin är väl inte helt klar vad beträffar material man använder för att gravera i en traditionell gravyrmaskin eller för att gravera eller skära i en CO2laser. Helt klart är ändå att oberoende av om man föredrar att kalla det gravyrplast, plastlaminat eller något annat så är vårt utbud brett utbud.

För detta material representerar vi Eckart GmbH i Tyskland.

Länken till Eckards kompletta katalog nedan ger en översikt över de olika kvaliteterna och dess egenskaper.

Klicka på Eckart gravyrlaminat katalog