Reggiana Macchine Utensilie (RMU)

är på sin hemmamarknad i hjärtat av den Italienska prestigenindustrin en ledande tillverkare av maskiner för lasermärkning och nålprägling.

När det finns behov av att djupmärkning i exempelvis gasflaskor eller före eventuell lackering eller blästring kan nålprägling vara ett utmärkt alternativ.  RMU har utvecklat en unik teknik som bygger på pneumatik. Till skillnad från en vibrationsteknik som annars är gängse i pneumatiska nålpräglingsmaskiner kan man säga att RMUs geniala lösning mer kan liknas vid hur elektromagnetiska maskiner fungerar genom att styra hur länge luftströmmen är på och av.

Med genom att i princip enbart variera tryck och z-höjd kan man med en och samma maskin exempelvis märka ytligt i aluminium eller djupt i järn.  Material med en hårdhet upp till 64 HRC kan märkas. Den handhållna enheten väger inte mer bara för att man behöver märka hårt eller djupt vilket skulle vara fallet med en elektromagnetisk märkare på p.g.a. den då nödvändiga större och tyngre spolen.

En fördel som tekniken erbjuder är möjligheten märka på ojämnheter och/eller höjdskillnader i materialet som ska märkas med upp till 14 mm!

Maskinerna kan fås handhållna med pistolfattning och/eller monterade på stativ som finns med såväl manuell som programstyrd inställning av Z.  

Hållare/fixturer – kundanpassade och färdiga som hållare för märkning av gasflaskor

Automatiserade lösningar med flera samverkande maskiner för exempelvis märkning av större flänsar.

Maskinstyrningen sker med den touchskärm försedda kontrollenhet Brain Evo i vilken man också enkelt designar och bygger märkningslayouter inkluderande bl.a. loggor, cirkulär text, serienummer, datumreferenser och mycket mer.

Alternativt eller som komplement går det att använda den av RMU egenutvecklade Windowsbaserade programvaran Zeus Evo som också ett 2D CAD-program.  Med det skapas och körs märkningsjobb inkluderande variabla texter, serienummer, logotyper, bilder, datamatrix, streck och QR-koder. För vidare redigering finns möjligheten att importera layouter och ritningar i DXF-, BMP-, TIF-, JPG-, DWG-, SVG-, PLT-format.

PLC-programmering möjliggör integration i robotcell, TCP-IP10 ethernet för nätverksanslutning och I/O via PNP och NPN. För extern styrning gäller kommunikationsprotokollen RS-232, RS-485, Profinet och Ethernet IP

Modellöversikt

Nedan följer en modellöversikt.
En mer komplett presentation av RMU och deras maskinprogram finns i katalogen som du kan ladda ner HÄR

Nålprägling

P1

Märkyta 65 x 35 mm
Vikt 2,1 kg

P2

Märkyta 100 x 35 mm
Vikt 2,4 kg

P3

Märkyta 180 x 35 mm
Vikt 4,5 kg

F1

Märkyta 65 x 65 mm
Vikt 3,0 kg

F3

Märkyta 100 x 100 mm
Vikt 4,5 kg

Fionda

Märkyta 60 x 20 mm
Vikt 1,9 kg

För höghastighetsmärkning i produktionsbana

R1

Märkyta 340 x 170 mm

området täcks av maskinens programmerbara robotarmbb

Ristning

Förstärkta specialvarianter är ristningsmaskinerna där nålpräglingsfunktionen ersatts av ett diamant- eller tungstensverktyg. Märker tyst material med hårdhet upp till 80Hr

G1

Märkyta 40 x 60 mm

G2

Märkyta 100 x 100 mm

G3

Märkyta 180 x 100 mm

Tillbehör

Rundmärkningsaggregat

Pneumatisk hållare av skyltämnen

Magasin och skyltämnesladdare

Märknålshuvud

märknålar i tungsten, olika spetsvinklar, kan slipas 50 gånger