Unika funktioner

Det här är några av Universal Laser Systems helt unika funktioner:

…och några av de övriga speciella egenskaperna:

  • Laminerat säkerhetsglas
  • Temperaturlarm
  • Permanent förslutna lager
  • Töjfria kevlarremmar
  • Digtala precisionsmotorer
  • Automatisk laserfläktskontroll
  • Automatisk tillbehörsidentifiering
  • Skärbord med nedåtsug

             ILS lasergravyrmaskiner

ILS, Industrial Laser Systems, är Universal Laser Systems större lasergravyrmaskinerna.

I likhet med PLS kan ILS bestyckas med 2 laserkällor med en sammanlagd lasereffekt upp till 150W (75W + 75W). Vilken kombination av laserstyrkor som hest är möjlig, exempelvis 60W + 30W = 90W. I detta fall kan man antingen använda den sammanlagda effekten 90W eller endast 30W alternativt 60W. Detta för att kunna anpassa den mest lämpade nominella effekten för en viss tillämpning.

Det är annars möjligt till en och samma maskin ha flera lasertuber med olika styrkor vilka man kan alternera med. Att skifta dem är mycket enkelt och ingen särskild injustering av laserstrålen är nödvändig (Rapid Configuration). Med automatik känner maskinen också vilken laserkälla som är installerad.​ Senare generationer av Universals lasertuber är tystare än tidigare och kylfläktarna går ner i varv när lasern är i väntläge.

Möjliga laseralternativ

10.6 µ (CO2) – 10W, 25W, 30W, 40W, 50W, 60W and 75W

9.3 µ (CO2) – 25W och 50W

Även om dessa avancerade laserkällor har lång livslängd kommer de ändå så småningom att behöva ersättas. Då har vi ett upplägg som innebär att man byter in sin befintliga mot en nyrenoverad till ett förmånligt pris. Frågan är om det finns något enklare och mer ekonomiskt alternativ

Ett utrustningstillval är positioneringskamera. En pdf som beskriver detta finns nedan.

När kravet på extra hög gravyrhastighet är stort kan ILS utrustas med Superspeed. Det är en av alla Universal Lasers Systems’ patent som i korthet innebär maskinen kan gravera två linjer samtidigt. Med andra ord, i princip halveras grayrtiden! På Youtube finns den här filmen som visar tekniken.

ILS har luckor i front och på sidorna. Med dessa öppna kan de här maskinerna även under vissa förutsättningar köras i laserklass 4-läge och även integreras i en produktionslina.

ILS finns i 2 modellvarianter:

ILS9.150            arbetsyta   914×457 mm

ILS12.150          arbetsyta 1219×457 mm

De maximala måtten på arbetsstycken som kan hanteras i de respektive maskinerna är: 

X-led

 Y-led

 Z-led

 KLASS 4

   ILS   9.150D

 obegränsat

 508 mm

203 mm

   ILS 12.150D

 obegränsat

 508 mm

203 mm

 KLASS 1

   ILS   9.150D

 1029 mm

 762 mm

305 mm

   ILS 12.150D

 1334 mm

 762 mm

305 mm

​För samtliga lasergravyrmaskiner är någon form av utsug en nödvändighet. I många fall finns redan en installation med tillräcklig kapacitet installerad. Om inte kan en enkel lösning med ett ‘hål i väggen’ vara en möjlighet, dvs exempelvis en radialfläkt, ljuddämpare och några rörkrökar. Ett mer sofistikerat och mer miljömässigt bättre alternativ och som dessutom ger en mer flexibel och fri placeringsmöjlighet av maskinerna är en mobil filter/utsugsenhet. Under många år representerat Teka i Tyskland och numer kan vi även leverera från ett par andra företag med också ledande teknikutveckling på området, BOFA och PUREX i England.

[wpdm_category id=”ils” toolbar=”0″ template=link-template-default]

Obegränsade möjligheter