Unika funktioner

Det här är några av Universal Laser Systems helt unika funktioner:

…och några av de övriga speciella egenskaperna:

  • Laminerat säkerhetsglas
  • Temperaturlarm
  • Permanent förslutna lager
  • Töjfria kevlarremmar
  • Digtala precisionsmotorer
  • Automatisk laserfläktskontroll
  • Automatisk tillbehörsidentifiering
  • Skärbord med nedåtsug

PLS lasergravyrmaskiner

PLS är snabba produktionsmaskiner från Universal Laser Systems, och de är i många avseenden just vad namnet står för, Professional Laser Systems. 

De kan bestyckas med 2 laserkällor med en sammanlagd lasereffekt upp till 150W (75W + 75W). Vilken kombination av laserstyrkor som hest är möjlig, exempelvis 60W + 30W = 90W. I detta fall kan man antingen använda den sammanlagda effekten 90W eller endast 30W alternativt 60W. Detta för att kunna anpassa den mest lämpade nominella effekten för en viss tillämpning. 

Det är annars möjligt till en och samma maskin ha flera lasertuber med olika styrkor vilka man kan alternera med. Att skifta dem är mycket enkelt och ingen särskild injustering av laserstrålen är nödvändig (Rapid Configuration). Med automatik känner maskinen också av vad det är laserkälla som är installerad.​ Senare generationer av Universals lasertuber är tystare än tidigare och kylfläktarna går ner i varv när lasern är i väntläge. 

Även om dessa avancerade laserkällor har lång livslängd kommer de ändå så småningom att behöva ersättas. Då har vi ett upplägg som innebär att man byter in sin befintliga mot en nyrenoverad till ett förmånligt pris. Frågan är om det finns något enklare och mer ekonomiskt alternativ. 

PLS  kan utrustas med vissa specialtillbehör som exempelvis dubbla linshuvuden för att parallellt köra två upplagor av samma jobb, en på respektive halva av arbetsbordet. 

Två specialmodeller är PLS6 Superspeed och PLS6 MW. 

PLS6 Superspeed 

När kravet på extra hög gravyrhastighet är stort finns en PLS-modell med Superspeed. Det är en av alla Universal Lasers Systems’ patent som i korthet innebär maskinen kan graverar två linjer samtidigt. Med andra ord, i princip halveras grayrtiden! På Youtube finns den här filmen som visar tekniken.

PLS6 MW 

Den här maskinen kan utrustas med såväl fiber- som CO2-laserkällor vilka man alternera med.

 

 

PLS finns i 5 modellvarianter

PLS4.75             arbetsyta 610×457 mm

PLS6.75             arbetsyta 813×457 mm

PLS6.150D        arbetsyta 813×457 mm

PLS6.150D SS  arbetsyta 813×457 mm

PLS6 MW          arbetsyta 813×457 mm 

Följande våglängder/laserkällor och effekter är tillgängliga:

1.06 µ (Fiber) – 40W, 50W  (endast PLS6 MW)

10.6 µ (CO2) – 10W, 25W, 30W, 40W, 50W, 60W and 75W

9.3 µ (CO2) – 25W och 50W 

För samtliga lasergravyrmaskiner är någon form av utsug en nödvändighet. I många fall finns redan en installation med tillräcklig kapacitet installerad. Om inte kan en enkel lösning med ett ‘hål i väggen’ vara en möjlighet, dvs exempelvis en radialfläkt, ljuddämpare och några rörkrökar. Ett mer sofistikerat och mer miljömässigt bättre alternativ och som dessutom ger en mer flexibel och fri placeringsmöjlighet av maskinerna är en mobil filter/utsugsenhet. Under många år representerat Teka i Tyskland och numer kan vi även leverera från ett par andra företag med också ledande teknikutveckling på området, BOFA och PUREX i England.

[wpdm_category id=”pls” toolbar=”0″ template=link-template-default]

Obegränsade möjligheter