Unika funktioner

Det här är några av Universal Laser Systems helt unika funktioner:

…och några av de övriga speciella egenskaperna:

  • Laminerat säkerhetsglas
  • Temperaturlarm
  • Permanent förslutna lager
  • Töjfria kevlarremmar
  • Digtala precisionsmotorer
  • Automatisk laserfläktskontroll
  • Automatisk tillbehörsidentifiering
  • Skärbord med nedåtsug

VLS lasergravyrmaskiner

Universals Laser Systems populära VLS-serie omfattare mindre bordsmodeller, VLS2.30 och VLS3.50, samt de något större s.k Platforms med benställning i 3 storlekar: VLS3.60, VLS 4.60 och VLS6.60. De två sista siffrorna i modellnamnet anger den maximala laserstyrkan maskiner kan utrustas med.

VLS bordsmodeller kan ses som instegsmaskiner men även som smidiga och prisvärda maskiner för butik-, kontors- och laboratoriemiljöer.​

De är smäckra och ändamålsenliga men p.g.a sin kompakta storlek kanske inte riktigt lika servicevänliga som VLS Platforms.  Z-höjden är något lägre och skärbordet är i ett enklare/tunnare utförande utan nedåtsugsfunktion.​

Bilden ovan visar bordsmodellerna uppställda med och på ett integrerade luftfilter vilket är ett möjligt tillval.

VLS 2.30 har en arbetsyta på 406 x 305mm och VLS3.50 610  x305mm.

Produktblad med mer detaljerad information finns att hämta längre ned på sidan.​

VLS Platforms är för de flesta tillämpningar kanske det mest fördelaktiga valet.

Är 60W den högsta laserstyrkan som behövs eller inte heller något extra specialtillbehör som ex. dubbla linshuvuden, Superspeed etc så rekommenderar vi VLS Platform  – inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv.

De finns tre storlekar och modellvarianter av dessa:

VLS 3.60 med en arbetsyta på 610 x 305 mm

VLS 4.60 med en arbetsyta på 610 x 457 mm

VLS 6.60 med en arbetsyta på 813 x 457 mm

För en mer detaljerad specifikation finns produktblad att hämta nedstill på sidan.

De senare generationerna av Universals lasertuber är tystare än tidigare och dessutom går fläktarna ner i varv när de inte används. Att skifta dem är mycket enkelt ingen injustering av laserstrålen är nödvändig (Rapid Configuration). Om så önskas är det därför möjligt att till en och samma maskin ha flera lasertuber med olika styrkor vilka man kan alternera med beroende vilken nominell effekt som kan vara bäst lämpad för olika material och tillämpningar. Med automatik känner maskinerna av vad det är laserkälla som för tillfället är installerad.​

Även om dessa avancerade laserkällor har lång livslängd kommer de ändå så småningom att behöva ersättas. Då har vi ett upplägg som innebär att man byter in sin befintliga mot en nyrenoverad till ett förmånligt pris. Frågan är om det finns något enklare och mer ekonomiskt alternativ.

För samtliga lasergravyrmaskiner är någon form av utsug en nödvändighet. Finns det inte redan en installation med tillräcklig kapacitet installerad så kan en lösning med ett ‘hål i väggen’ vara en möjlighet, dvs en radialfläkt, ljuddämpare och några rörkrökar. Ett mer sofistikerat och mer miljömässigt bättre alternativ och som dessutom ger en mer fri placeringsmöjlighet av maskinerna är en mobil filter/utsugsenhet. Av sådana har vi under många år representerat Teka i Tyskland och numer kan vi även leverera från ett par andra företag med också ledande teknikutveckling på området, BOFA och PUREX i England. Nedanför på sidan finns pdf-filer med produktväljare och deras rekommendationer för olika Universal lasergravyrmaskiner.

[wpdm_category id=”vls” toolbar=”0″ template=link-template-default]

Obegränsade möjlighter